Aplikacja Dni Bez Handlu – Politka Prywatności

Polityka prywatności (privacy policy) dla aplikacji Dni Bez Handlu – Wolne Niedziele

Przyznam szczerze, że ta strona nie należy zapewne do najbardziej poczytnych w serwisie, ale też aplikacja nie może działać bez niej, gdyż zasady sklepu Play wymagają, abyś jako użytkownik mógł zapoznać się z polityką prywatności stosowaną w ramach aplikacji Dni Bez Handlu – Wolne Niedziele. W tym celu powstał poniższy dokument, w którym znajdują się zasady przetwarzania Twoich danych w związku z korzystaniem z aplikacji Dni Bez Handlu – Wolne Niedziele.

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Paweł Pustelnik IT Solutions, ul. Wybickiego 35, 44-240 Żory, NIP: 6381509814.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem info@dnibezhandlu.pl. Mogę odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by skontaktować się ze mną.

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego, w sposób naturalny przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

 

Inne technologie śledzące

Administrator przetwarza dane takie jak Android advertising identifier w celu analizy jakości reklam wyświetlanych użytkownikom aplikacji.

Pozostałe uwagi

Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikacje (ustalenie tożsamości) użytkownika, nie są gromadzone przez aplikację ani udostępniane przez Administratora jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej zgody Użytkownika.