6 najważniejszych wniosków z ustawy o zakazie handlu w niedziele

Przedstawiamy 6 wniosków dotyczących dostępności placówek handlowych, wynikających z ustawy o zakazie handlu w niedziele

W dzisiejszym artykule zmierzymy się nieco z ustawą o zakazie handlu i przybliżymy Wam najważniejsze wnioski, które z niej wynikają w obszarze placówek, w których zakaz nie powinien obowiązywać.

Mamy dla Was dwie propozycje czytania tego posta:

 1. Czytam całość, nie poddam się – brawa za odwagę i zapraszamy do punktu poniżej.
 2. Interesuje mnie konkret – wnioski – rozumiemy to i przeskakujemy od razu do podsumowania.

Co kryje w sobie ustawa?

Zgodnie z ustawą zakaz handlu dotyczy niżej wymienionych placówek handlowych (obiektów, w których prowadzony jest handel oraz wykonywane się czynności związane z handlem):

 • sklep,
 • stoisko,
 • stragan,
 • hurtownię,
 • skład węgla,
 • skład materiałów budowlanych,
 • dom towarowy,
 • dom wysyłkowy,
 • biuro zbytu – jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych;

Warto także podkreślić, iż ustawa wyklucza także możliwość wykonywania prac związanych z magazynowaniem i inwentaryzacją towarów.

Ustawa precyzuje także, w których placówkach zakaz nie obowiązuje – dla ułatwienia posortowaliśmy listę wg tych najbardziej istotnych na początku:

 • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
 • na stacjach paliw płynnych;
 • w aptekach i punktach aptecznych;
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
 • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
 • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;
 • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
 • w placówkach handlowych w portach
 • w strefach wolnocłowych;
 • w placówkach handlowych na dworcach – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
 • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 • w zakładach leczniczych dla zwierząt;
 • w placówkach pocztowych
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu:
  • kwiatami;
  • pamiątkami lub dewocjonaliami;
  • prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej
 • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
 • w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportoworekreacyjnych,
 • w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
 • w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami;
 • w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
 • na terenie jednostek penitencjarnych;
 • w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;
 • w przypadku handlu towarami z automatów;
 • w przypadku rolniczego handlu detalicznego
 • w hurtowniach farmaceutycznych;
 • w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;
 • w zakładach pogrzebowych;
 • na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolnospożywczymi;
 • w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
 • w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

Nie będziemy ukrywać, że taka forma nie jest najłatwiejsza do przyswojenia i dlatego poniżej wyciągamy dla Was najważniejsze wnioski w kolejnym rozdziale.

Najważniejsze wnioski

6 kluczowych wniosków dla nas:

 1. Mniejsze sklepy prowadzone osobiście przez właścicieli mogą być otwarte – jeśli tylko właściciel będzie chciał taki sklep otworzyć (dotyczy to nie tylko małych sklepów osiedlowych, ale także popularnych sieci franczyzowych typu Żabka czy Lewiatan- te sklepy także mogą być otwarte).
 2. Stacje benzynowe mogą handlować bez przeszkód.
 3. Sklepy internetowe mogą handlować bez przeszkód – jednak nie mogą naruszać zakazu związanego z inwentaryzacją lub magazynowaniem towaru.
 4. Apteki, kwiaciarnie, piekarnie, cukiernie, lodziarnie, sklepy z prasą: będą otwarte.
 5. Duże sklepy na dworcach także mogą być otwarte (przykładowo Biedronki na dużych dworcach kolejowych mają być czynne).
 6. Celem ustawy jest zamknięcie dużych sklepów.

Warto także dodać, że zakaz nie oznacza zamknięcia dużych galerii handlowych, w których takie punkty jak kina, fitness, pokoje zabaw dla dzieci, restauracje itp. mogą oczywiście funkcjonować bez przeszkód. Można spodziewać się już wkrótce promocji związanych z „rodzinnymi niedzielami” i innymi wydarzeniami, które pozwolą przyciągnąć z powrotem klientów.

W roku 2018 wypada łącznie 32 dni, w których podane powyżej reguły będą obowiązywać, o czym mogliście przeczytać w poprzednim artykule.

Mamy nadzieję, że ten artykuł przybliżył Ci najbardziej istotne informacje dotyczące placówek objętych zakazem handlu w niedziele i już teraz zachęcamy do zainstalowania naszej aplikacji lub zapisania się do newslettera – dzięki temu nie ominą Cię kolejne newsy oraz planowane nowe funkcjonalności (między innymi wyszukiwarka sklepów otwartych w każdą niedzielę).

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.